اخبار برگزیده

نمونه سوالات ریاضی دهم (تجربی – ریاضی)

نمونه سوالات درس ریاضی ۱۰

سال اول دوره دوم متوسطه

 

نمونه سوالات درس ریاضی ۱۰ که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

 

طراح: جناب آقای رضا رخ فروز

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تالش

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: سرکار خانم اعظم رزازیان

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۶ مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵    پاسخنامه  لینک دانلود

طراح: جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵لینک دانلود

طراح: جناب آقای محسن حجابی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۶ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا حیدرپور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا چهارمحال و بختیاری

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی عقلانیان

مدرس دانشگاه و دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵    پاسخنامه  لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶    پاسخنامه  لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین لهراب

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لردگان

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵لینک دانلود

طراح: جناب آقای صمد فولادی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نقده

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵لینک دانلود

طراح: جناب آقای حمید رضا ابراهیمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لنگرود

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رشت و  بندر انزلی

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: جناب آقای دکتر سعید نجفعلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های تیزهوشان سلماس

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵لینک دانلود

طراح: سرکار خانم سکینه طهماسب زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه کهریزک استان تهران

محدوده سوالات: نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد حسین تیموری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین زارع پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ممسنی

محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب شهریور ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: جناب آقای آزاد درودی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه موچش استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶    پاسخنامه  لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های بوشهر

محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: جناب آقای عمران کارگر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بستک هرمزگان

محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: جناب آقای شهریار سندانی

دبیر ریاضی دبیرستان های تهران

محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: جناب آقای حمید حسین زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: جناب آقای بابک سدری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نرماشیر استان کرمان

محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: سرکار خانم هما حقیقت پژوه

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ کرج

محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: جناب آقای جواد یزدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳  کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

طراح: جنابآقای بهمن فشکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان پاکدشت

محدوده سوالات: نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۶لینک دانلود

منبع
آخرین جستجو شده ها